Het Moodle ecosysteem en crowfunding

Naar aanleiding van een crowfunding project, kwam de vraag naar mij “Waarom zou ik meedoen aan crowdfunding voor Moodle?”. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je eerst wat meer weten over het Moodle ecosysteem. Want dit systeem zorgt ervoor dat jij en ik inmiddels al 17 jaar gebruik kunnen maken van een stukje software dat gratis te downloaden is.

Wat is het Moodle ecosysteem?

Bij het woord ecosysteem hebben we over het algemeen de associatie met natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Waddenzee. Maar ook in het bedrijfsleven is er sprake van een ecosysteem, we noemen dit dan een bedrijf-ecosysteem. Een bekend voorbeeld van een bedrijf-ecosysteem is Sillicon Valley in Californië.

Het ontstaan van het Moodle ecosysteem

Mijn blog laat onvoldoende ruimte om de hele geschiedenis te vertellen, maar deze staat uitgebreid beschreven op Moodle.org. Wat ik het belangrijkste vind om te delen hier, is dat Moodle al in de jaren 70 ontstaan.

In deze periode volgende de bedenker en hoofdontwikkelaar Martin Dougiamas lessen op de School of the Air. Deze lessen gaf hem al op een jonge leeftijd inzichten over het leren op afstand.

In 2002 kwam de eerste versie officieel beschikbaar voor het grote publiek als vrije software (open source).  

Moodle als vrije software

Door het als vrije software uit te brengen, gaf Martin de gebruikers de vrijheid om

 • het programma voor elk doel in te zetten;
 • de software te bestuderen en aan te passen
 • en als laatste de vrijheid om het programma te verbeteren en daarna te verspreiden, zodat de hele gemeenschap er voordeel uit te halen.

Om deze vrijheden te geven aan de gebruikers is de broncode van Moodle vrijgegeven onder de General Public License.

Maar ja… Hoe zorg je er nu voordat deze software een continuïteit blijft ervaren. Want als iedereen er maar mee kan doen wat ze willen, hoe zorgen we er dan samen voor dat het beter wordt?

Dit is wat ik noem de start van het Moodle ecosysteem: een strategisch concept dat ervoor zorgt dat Moodle vanaf het begin tot nog hopelijk jaren beschikbaar blijft voor het algemene publiek.

Wist je dat er alleen in Nederland al meer dan 1.061 Moodle leeromgevingen zijn? En dat we samen met België en Luxemburg in totaal 1.452 sites kennen? Dit zijn er dus bijna net zoveel als in Canada. Als je heel Europa bij elkaar zou optellen, zou het mij niet verbazen als je er meer zou hebben dan in de Verenigde Staten (9.228). Stiekem gebruiken er dus best veel organisaties Moodle.

Het Moodle project

Om te zorgen dat er niet alleen een continuïteit zat in de doorontwikkeling, maar ook om te voorkomen dat Moodle een wirwar aan codes zou bevatten, werd het Moodle project opgezet.

Het Moodle project staat onder leiding -en coördinatie van het Moodle Hoofdkantoor in Perth. Over de jaren heen breidt de staf die betrokken is bij het project uit en op dit moment telt op dit moment 80 medewerkers over de hele wereld.

Moodle is dus géén mega software bedrijf, zoals we kennen van andere belangrijke applicaties die je gebruikt privé, op je werk of op school, zoals Microsoft, Google en Facebook. Stiekem is Moodle maar een hele kleine gemeenschap, die wel hele grote dingen doet. Zij werken van over de hele wereld binnen hun eigen specialisatie aan het verbeteren, optimaliseren van Moodle én het verspreiden van informatie.

Maar je kan er wel vanuit gaan dat de meeste mensen die werken voor het Moodle hoofdkantoor geen vrijwilligers zijn. Over het algemeen genomen zijn dit specialisten op hun eigen vakgebied, die vaak wel begonnen zijn als vrijwilligers en zo meer en meer betrokken raakte bij het project. Maar om te zorgen dat zij betaald worden, zodat Moodle als product beschikbaar blijft, is financiering nodig.

Waarborgen van continuïteit met hulp van..

Moodle partners, donateurs, MoodleMoots en Moodle User Association

In de afgelopen jaren zijn deze bronnen van financiering steeds verder uitgebreid. In 2004 was de eerste MoodleMoot in Oxford. Sindsdien melden steeds meer bedrijven zich aan om Moodle partner te worden. Inmiddels kent Moodle ruim 80 Moodle partners als je kijkt op hun website en 4 integratie partners.

Uiteraard kent Moodle ook donateurs en ondersteunt de Moodle User Association doorontwikkelingen in de vorm van leden die voorstellen indienen.

Stuk voor stuk spelen zij op zichzelf een rol om te zorgen dat het Moodle ecosysteem blijft draaien. Zonder deze financieringen en ondersteuningen kan Moodle niet bestaan.

Maar we hebben nog een belangrijke speler die zorgt dat Moodle beter en beter wordt.

De Moodle community

In dit alles mag de Moodle Community niet vergeten worden. Voor de meeste Moodle gebruikers is deze groep vaak het meest onzichtbare in het Moodle ecosysteem. Maar zij spelen zeker een belangrijke rol in het waarborgen van continuïteit van het vrije software project Moodle.

Het zijn vast voornamelijk techneuten die in de community een rol spelen

Vanuit mijn gesprekken met klanten krijg ik de indruk dat dit wel de algemene gedachte is over de Moodle gemeenschap in de wereld. En ja, een groot deel van deze community bestaat inderdaad uit mensen die technologische gedreven zijn.

Ik zeg met opzet “technologisch” gedreven, want je moet wel een bepaalde digitale vaardigheden hebben. Echter houdt dit niet in dat iedereen die technologisch gedreven is in staat is om te programmeren. En aan de andere kant houdt het ook in dat niet elke programmeur didactisch onderlegd is. Het zijn twee werelden die samenkomen, omdat we 1 gemene deler hebben: Ons enthousiasme voor Moodle.

En dus, ja, je vindt in deze wereld inderdaad de “IT-nerds” die niets liever doen dan codes schrijven en problemen oplossen om Moodle te verbeteren. Maar je hebt ook de die hard onderwijskundige, docent, coach of leerkracht die Moodle op hun eigen manier inzetten en zo ook hun eigen ideeën hebben over wat beter kan of mist in Moodle.

De enige groep die eigenlijk ontbreekt, zijn de echte lerende. Al hoewel ieder van ons meer dan eens een Moodle cursus hebben gevolgd, is het toch anders om het rechtstreeks van de eindgebruiker te horen. De doelgroep die verder NIET bezig is met het inrichten van het systeem.

Vrijwillig of betaald…

Wat ik met name jammer vind is dat er weleens vergeten wordt dat deze gemeenschap voor een heel groot deel bestaat uit mensen, die vrijwillig hun kennis of kunde delen met je.

En ik weet ook wel dat je echt wel dankbaar bent als je een reactie krijgt op het community platform van Moodle van iemand. Maar het kan ook irriterend zijn wanneer er niet gereageerd wordt op je bericht. Of wanneer je de druk op zoek bent naar documentatie over die “ene” module die je gebruikt én deze niet kan vinden.

De Moodle community en Moodle plugins

De meeste organisaties zullen zichzelf niet realiseren dat ze wellicht naast hun Moodle standaard installatie ook gebruik zullen maken van wat we noemen: community plugins.

Een plugin is een stukje aanvullende code die door je sitebeheerder wordt geïnstalleerd op jouw omgeving. Deze code zorgt ervoor dat een nieuwe functie voor jouw organisatie beschikbaar komt. 

Om je een beeld te geven: in de Moodle database zijn op dit moment totaal 1.622 plugins die gedownload kunnen worden. De kans dat jouw omgeving met 3 of meerdere plugins werkt, is zeer groot te noemen.

Naast dat Moodle als software vrij op de markt is, is de mogelijkheid om je Moodle installatie uit te bouwen met Moodle community plugins van grote waarde voor veel organisatie. Daarom zijn deze plugins én de continuïteit hiervan een belangrijk onderdeel geworden van het Moodle ecosysteem.

Hoe zorgen we nu dat deze plugins kunnen blijven bestaan?

Net zoals de Moodle code moeten deze plugins onderhouden worden. Dit onderhoud wordt niet door Moodle hoofdkantoor uitgevoerd, dit moet de ontwikkelaar die de plugin heeft aangeboden zelf doen. Sommige ontwikkelaars doen dit al jaren heel trouw vanuit passie voor hun vak en/of Moodle. Andere vragen een vergoeding. Maar over het algemeen gezien geldt de regel dat een vergoeding pas gevraagd wordt wanneer iemand een verbetering wil in de plugin.

Maar… dit houdt dus in dat er een groot deel van de ontwikkelaars hun werk zonder enige financiële vergoeding uitvoert om te zorgen dat:  

 • Wanneer jij je Moodle site upgrade naar een nieuwe versie, de community plugin die je hebt draaien ook op die versie werkt.
 • Wanneer jij of iemand anders een bug of probleem meldt bij de ontwikkelaar, de ontwikkelaar dit vaak in zijn eigen vrije tijd staat op te lossen.  
 • Dat wanneer de Nederlandse taal getoond wordt, dit gedaan is door iemand die het heeft ingediend via het Moodle taalsysteem AMOS.  

Die zijn gek!  

Heel eerlijk – ik ben zo’n fanatiekeling. Ik kan dan wel niet programmeren, maar heb andere talenten waarmee ik mijn steentje bijdraag aan het geheel.

De reden? Ik beschouw Moodle als mijn hobby en zo fanatiek ik als kind was in het bespelen van de klarinet, horden lopen op de atletiekbaan of mijn vader helpen met slimme truckjes met Word en Excel, zo fanatiek ben ik nu in het helpen om te zorgen dat Moodle beschikbaar, bereikbaar, beter en bekender wordt.

Wat is de rol van de (eind)gebruiker in het Moodle ecosysteem ?

Ja, je gelooft het niet maar ook jij kunt je eigen rol hebben in dit ecosysteem. Sommige mensen doen dit al door bijvoorbeeld te hosten bij een Moodle partner, een MoodleMoot te bezoeken, te reageren op fora óf aan te sluiten bij de Moodle User Association of andere verenigingen.

Hoe dan ook… ik denk ook aan de belangrijke rol die jij kunt spelen in jouw organisatie door op welk niveau dan ook (bij het bestuur, docenten, lerende) bewustzijn te creëren over het leerplatform dat ze gebruiken.

En mocht je dan een keer een crowdfunding actie voorbij zien komen? Dan wil ik je vragen om jezelf en je organisatie de vraag te stellen: Gebruiken wij deze community plugin? En zo ja, hoeveel waarde hechten wij eraan dat deze plugin kan blijven bestaan én doorontwikkeld kan worden?

Afsluiting..

Uiteindelijk maken we met zijn allen gebruik van een (stukje) software dat 17 jaar geleden geschreven is en tot de dag van vandaag nog steeds vrij beschikbaar en toonaangevend is in de huidige LMS softwaremarkt.

Daarbij komt ook nog dat Moodle nog steeds als eerste genoemd in de Top 200 Tools voor Learning in 2019?

Wat mij betreft is deze prestatie mede te danken aan een actieve internationale community.

Heb jij vragen over hoe LT&C betrokken is bij de Moodle project? Ga dan naar mijn websitepagina: Moodle en ik.

Waarom ben ik individueel lid van de Moodle User Association?

Lid vanaf het begin

Op 21 januari 2016 kondigde Shannon Johnston – Projectmanager bij Moodle Pty Ltd  (hoofdkantoor) – officieel aan dat het mogelijk was om je aan te melden als lid voor Moodle User Association Inc.

Waarom wilde ik lid worden?

Eén van de redenen dat ik dit wilde, was omdat ik vanaf het begin van mijn bedrijf op zoek was naar andere manieren waarop ik mijn steentje kan bijdragen aan dit project.

Ik was al actief in de gemeenschap en deed zo nu en dan een donatie aan het Moodle project. Maar voor mijn gevoel, kon ik meer bijdragen dan dat ik op dat moment deed.

Wat sommige niet weten is dat het zelfs één van de doelstellingen is in mijn bedrijfsplan. Mijn doel was namelijk nooit om uiteindelijk een groot bedrijf te worden, maar juist om:

 • Bezig te zijn met dingen die ik leuk vond.
 • Een maatschappelijk bijdrage te leveren.

Voor sommige mensen staan die 2 doelen haaks op elkaar: ik vraag een vergoeding voor mijn werk dat is gericht op Moodle, wat een vrij softwarepakket is.

Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik dan géén Moodle partner ben geworden. Het simpele antwoord is, omdat ik daar niet voor in aanmerking kom. Dit komt omdat ik een eenmansbedrijf ben. Een zzp’er in de volksmond. En tja, dat was ook één van de zaken die voor mij belangrijk zijn: ik wilde géén personeel onder mij hebben.

Dus toen de Moodle User Association aangekondigd was, zag ik een nieuwe optie om op vrijwillige basis een maatschappelijk bijdrage te leveren.

Een goed begin is het halve werk…

De Moodle User Association – ook wel kort afgekort naar MUA – had net zijn eerste pilot cyclus achter de rug, toen de tweede gelanceerd was. Toen ik lid werd, werd deze net gestart en ik zag mijn kans schoon om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Namelijk: een beter dashboard voor de lerende. Tot mijn verbazing bleek aan het einde van de cyclus dat dit project verkozen werd als het eerste project dat door Moodle Hoofdkantoor in opdracht van de Moodle User Association uitgevoerd zou gaan worden. Na een lang traject zag de eerste versie in mei 2017 het licht in Moodle 3.3.

Over mijn ervaringen rond dit project kun je alles lezen in deze blog én het bijbehorende interview.

En toen..

Daarna ben ik eigenlijk niet opgehouden. Inmiddels heb ik in totaal 5 projecten ingediend. Sommige eindigden wat hoger op de ranglijst dan andere. Sommige projecten gaven andere leden inspiratie om in dat onderwerp verder te gaan. Het mooiste vind ik nog wel dat ieder initiatief dat je doet telt. Wanneer jouw project in deze cyclus aangemerkt wordt als hét project, dan zal het niet snel vergeten worden. Alle projecten blijven zichtbaar in de Moodle tracker (de tool van het Moodle hoofdkantoor om te zien welk werk op hun zit te wachten), waardoor de kans bestaat dat het alsnog opgepakt wordt.

Hoe weet ik nu dat mijn idee echt in Moodle komt?

Zoals je kunt lezen is er geen enkele garantie. Maar wat ik wel aan den lijve heb ondervonden, is dat het niets uitmaakt of je nu een individueel lid bent of een lid met heel veel stemmen. Iedereen die een idee indient, maakt kans.

Ik moet vast een techneut zijn om een idee naar voren te brengen

Dat is nu het mooie van de MUA – dat hoef je dus niet te zijn. Hoewel jij een idee aandraagt, zijn er genoeg leden – zeker op individuele basis – die jou willen én kunnen helpen om je idee te finetunen.

Daarnaast wordt er een bestuurslid aan jouw idee gekoppeld, die jou sowieso helpt en ondersteunt bij het finetunen van je voorstel.

Moet ik als lid voorstellen doen?

Nee, het is zeker niet nodig om als lid voorstellen in te dienen. Je kunt ook lid worden én alleen gebruikmaken van je stem recht. Dat laatste adviseer ik je wel te doen, zodat je optimaal gebruik maakt van het lidmaatschap.

Hoe weet ik nu zeker dat mijn lidmaatschapsgeld daadwerkelijk besteed wordt aan het Moodle project?

Allereerst is de MUA een non-profit organisatie én heeft dus géén winstoogmerk. Al het geld dat vanuit donaties en lidmaatschappen binnen komt, worden dus daadwerkelijk besteed aan het zorgen dat plannen van de leden in de Moodle core terecht komen.

Hoeveel invloed heeft Moodle hoofdkantoor op de stemmen?

Dit blijft een discussiepunt, want het Moodle Hoofdkantoor zal laten weten in welk project zij het meeste zien. Uiteindelijk bepalen de leden welk project de meeste stemmen krijgt. Daarnaast beslissen de leden ook wie in het MUA-bestuur komt. Hier heeft het hoofdkantoor géén invloed op. Daarnaast zijn de twee organisaties juridisch van elkaar gescheiden.

 MUA is uiteraard wel het “geesteskindje” van Moodle CEO Martin Dougiamas, omdat hij graag een platform wil creëren waar de Moodle gemeenschap samen de volgende stap voor Moodle bepalen.

Ik zie de “invloed” van het hoofdkantoor meer als een nauwe samenwerking tussen beide organisaties om zo te zorgen dat Moodle een product blijft dat docenten alle tools geven om online leren te verzorgen.

Als afsluiting

De onderstaande video werd door het Moodle Hoofdkantoor in maart 2016 op YouTube heeft gezet als introductie voor de Moodle User Assocation.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken

Wil jij lid worden van de Moodle User Association of meer weten?

Helaas is er nog géén Nederlandse vertaling van deze pagina’s, maar mocht je vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact met mij op en ik help je graag verder!

Real time leerprestaties volgen in jouw leeromgeving?

Eerder schreef ik al een blog over Intelliboard als dé ideale tool om real time de leerprestaties in je Moodle leeromgeving te volgen.

Als sitebeheerder van verschillende sites weet ik hoe fijn het is als je als klant een 1 oogopslag real time de leerprestaties van cursisten kan zien.

Maar ik weet ook dat de meeste van mijn klanten niet het geld hebben om jaarlijks te investeren in een tool om real time leerprestaties te volgen.

Daar is nu een oplossing voor.

Samenwerking LT&C en Intelliboard is een feit!

In overleg met Intelliboard mag ik mijn klanten – klanten die bij mij een functioneel beheerovereenkomst hebben – tegen een sterk gereduceerd tarief Intelliboard aanbieden.

In plaats van dat je dan je eigen Intelliboard account krijgt, koppel ik jouw leeromgeving aan mijn account. Als klant kun je daar niet op inloggen, maar je kunt wel van alle mogelijkheden die Intelliboard via de Moodle plugin biedt gebruikmaken.

Wil je weten wat je dan tot je beschikking hebt? Neem een kijkje op de Intelliboard Moodle demo site. En log in als instructor of student.

Ben je geen klant bij LT&C, maar wil je meer weten over Intelliboard en de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Je krijgt dan een Nederlandstalige demo en een contactpersoon voor al je Intelliboard vragen.

Tijdens de MoodleMoot Benelux op 23 oktober a.s. wordt er een live demo gegeven over Intelliboard.

H5P en Moodle: waar gaan we naar toe

Update je Moodle plugin én content types!

Een belangrijk ding om te weten is dat de integratie al begonnen is. Trainers, docenten, contentmakers die nu werken met de Moodle H5P plugin én nog niet overgegaan zijn op versie 1.19.1 van de plugin adviseer ik om zo snel mogelijk te updaten.

De redenen hiervoor zijn simpel:

 1. Een aantal content type bibliotheken kun je niet meer bij te werken zonder foutmelding.
 2. Je mist vertalingen of ze lijken niet meer te kloppen.
 3. De combinatie tussen de Moodle H5P plugin update én de content bibliotheek update gaat ervoor zorgen dat je op een prettigere en fijne manier kunt werken in Moodle. In de presentatie hieronder vind je een korte video van hoe het er nu uitziet.

Soms vinden we het oplossen van een “bug” fijn, maar deze even niet
De impact van kleine wijzigingen – of in dit geval zorgen dat de H5P plug-in werkt zoals andere activiteiten – kan onderschat worden. Wist jij bijvoorbeeld dat het beschrijvingsveld dat je in kunt vullen bij H5P Activiteiten in veel gevallen niet getoond werd op de pagina zelf? Je kon toen nog wel de optie aanvinken om het wel op de cursuspagina te tonen.

Een aantal van mijn klanten kwam voor een onaangename verrassing te staan toen ineens de beschrijvende tekst wél getoond werd op de H5P pagina, terwijl dat voorheen niet het geval was. We zijn natuurlijk niet voor 1 gat te vangen, en kunnen hiervoor een praktische CSS oplossing gebruiken. Handig was anders!

Wat kunnen we nog meer verwachten…

Moodle HQ had eigenlijk al voor Moodle 3.7 een integratie tussen H5P en Moodle aangekondigd. De stappen hierboven zijn de eerste stappen naar de integratie, maar de daadwerkelijke integratie leek uit te blijven en stilletjes naar Moodle 3.8 verschoven te worden.

De Moodelaar die weet waar hij of zij moet kijken had in de Moodle tracker al iets zien gebeuren, maar wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Tijdens de Town Hall van de Moodle User Association werd het antwoord op die vraag een stuk duidelijker.

Dit zijn de laatste updates:

 1. Moodle pakt de integratie tussen H5P en Moodle projectmatig anders aan, namelijk door middel van kleinere integraties en meerdere testen. De focus ligt meer op het ontwikkelen vanuit gebruikersperspectief. Daarom schakelen ze de hulp van de MUA in en zal er via fora input gevraagd worden.
 2. Ze hebben te maken met uitdagingen omdat H5P een bestaand product is. Om daar rekening mee te houden is er goed overleg tussen Moodle HQ en H5P ontwikkelaars.
 3. Alleen al voor de integratie in Moodle 3.8 werken er 7 tot 8 Moodle ontwikkelaars mee aan dit project.
 4. De integratie in Moodle 3.8 is met name gericht op docenten, trainers en contentmakers die gebruik maken van b.v. https://h5p.com/ of https://h5p.org/.

  Met deze integratie kun je via de ATTO-werkbalk [afbeelding eronder] met behulp van knoppen:
  1. H5P content embedden (dat kun je nu in principe ook via de HTML-editor).
  1. H5P content uploaden

Bekijk hieronder in de video hoe dit er mogelijk uit komt te zien.

Wat kun je niet met deze functionaliteit?

Je kunt beide opties gebruiken om met de Moodle H5P plug-in content te tonen. Maar let op: er is géén connectie met het Moodle cijferboek in deze integratie i.v.m. veiligheidsrisico’s.  

Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar Versie B, mits je de mogelijkheid hebt om rechten te beperken. We hebben nu een standaard rol in Moodle genaamd Content creator. Als deze rol het recht zou hebben om nieuwe H5P content te maken, dan kan een docent alleen maar de content kiezen die al beschikbaar is. Dit maakt het beheren van H5P een stuk gemakkelijker. Uiteraard moet je wel de mogelijkheid hebben dat docenten ook dit recht kunnen krijgen, want er zullen zeker user cases zijn waar dit wel handig bij is.

Wat heeft jouw voorkeur? Laat het mij even weten via een reactie op deze blog!

Wil jij meer weten over H5P in Moodle? Of blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

 1. Ga dan naar de MoodleMoot Benelux op 23 oktober a.s. en schuif aan bij de lezing van Göran Kattenberg over H5P.
 2. Stuur een mailtje naar gemma@ltnc.nl en vraag een consultancygesprek aan.
 3. Meld je aan voor mijn nieuwsbrief via: xxxx[KS1]   

Readspeaker plugin voor Moodle

Door de jaren heen zijn er al heel wat technische middelen ontwikkeld en bedacht om te zorgen dat je in jouw Moodle cursus rekening kunt houden met de verschillende manieren waarop mensen leren.

ReadSpeaker is zeker géén nieuwe tool in dit lijstje, maar toch wel eentje die ik even onder de aandacht wil brengen.

Met ReadSpeaker kun je de tekst die in jouw omgeving staat omzetten naar spraak. Dit is niet alleen handig bij het bijvoorbeeld leren van andere talen, maar ook wanneer je cursisten hebt met bijvoorbeeld dyslexie.

ReadSpeaker werkt helaas (nog) niet met SCORM-modules en de H5P plugin.

H5P is een tool die je op steeds meer Moodle omgevingen ziet verschijnen. Uiteraard heb ik dan ook contact met ze opgenomen óf ze hier nog wel mee aan de slag gaan.

En ja! Wanneer de integratie met H5P er is, is nog niet bekend maar ze zijn er druk mee bezig. Zodra daar meer nieuws over is, dan kun je het hier zeker terugvinden.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken

Wil jij meer weten of ReadSpeaker? Stuur dan een mailtje naar servicedesk@ltnc.nl.

Intelliboard en Moodle

Als officieel integratie partner van Moodle is Intelliboard dé ideale tool real time de leerpresentaties in je Moodle leeromgeving te volgen.

Maar het kan nog veel meer en dit alles zonder dat de data van jouw Moodle omgeving af gaat.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. De tal van standaard rapportages, die gebruikt kunnen worden voor informatieve of analytische doeleinde.
 2. Standaard Monitors waarmee je als beheerder in een oogopslag het verkeer op je de leeromgeving kunt zien, waar men vandaan komt of browsers die gebruikt worden.

Voor de koppeling met je Moodle site heb je minimaal het volgende nodig:

 1. Een Intelliboard betaalt account:
  • Level 3: hiermee kun je als sitebeheerder informatie zien op je Moodle site.
  • Level 4: kun je dashboards inrichten voor lerende, docerende en competenties.
 2. De Moodle locale plugin: Intelliboard.
  Deze plugin kun je downloaden via: https://moodle.org/plugins/local_intelliboard

Presentatie Intelliboard in H5P

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken

Intelliboard is een officiële Moodle integratie partner.

Heb je interesse in Intelliboard en zoek je een Nederlandstalig contactpersoon om je op weg te helpen? Neem dan contact op met LT&C!

Starten met Moodle: waar begin ik?

Als je gaat starten met Moodle begint het natuurlijk met het zorgen dat jouw leeromgeving online beschikbaar is, maar wat komt er nog meer bij kijken? In deze blog laat ik alle onderdelen de review passeren.

De Moodle software is vrijblijvend en gratis te downloaden van de Moodle site.

Hoe jij jouw leeromgeving beschikbaar maakt, inrichting en gebruikt is vervolgens helemaal aan jouw. Moodle is namelijk dusdanig flexibel dat je er alle kanten op kan. Volstaat de standaard niet aan jouw wensen? Het staat je vrij om met behulp van maatwerk plugins de leeromgeving naar jouw wens aan te passen.

Een veilige en intuïtieve leeromgeving

Om dit te bereiken is met name techniek belangrijker dan de onderwijs kant. Uiteraard gaan ze met elkaar hand in hand, maar als jij wil hebben dat je gebruikers zich veilig en vertrouwd werken in jouw leeromgeving. Dan mag je de techniek die erbij komt kijken niet onderschatten.

Denk bijvoorbeeld vooraf al goed na over:

 • Dat je gebruik maakt van een webserver die up-to-date is rondom veiligheidsupdate en voorzien is van nodige beveiligingen.
 • Dat je zorgen dat je Moodle software up-to-date is. Moodle brengt 2 maandelijkse updates uit, maar een versie heeft een beperkte “houdbaarheid”
 • Dat je actuele kennis tot je beschikking hebt over hoe je site moet instellen om te zorgen dat het voldoet aan de veiligheidseisen. Want je wil tenslotte niet hebben dat informatie van je cursisten op straat komt te liggen.

Vanuit de techniek gezien maak ik onderscheid in twee vakgebieden.

Server beheer en onderhoud

Het onderhouden en beheren van een webserver is een vak apart. Want naast dat je rekening moet houden met bijvoorbeeld:

 • De stelregel is dat de Moodle software het beste draait op een Linux server.
 • Daarnaast heb je ook hardware nodig zoals harde schijf ruimte, processors, geheugen etc. En deze dienen allemaal afgestemd te worden van de intensiviteit dat de Moodle software gebruikt wordt.
 • Vervolgens dient deze server naast voorzien te zijn van de juiste PHP en database software, nog vóórdat je Moodle kan gaan installeren.

Wil je natuurlijk natuurlijk ook dat je server goed beveiligd is voor aanvallen van buitenaf. Zodat je de leergegevens van jouw gebruikers niet op straat komen te liggen of verloren gaan.

Beheren, instellen en onderhouden van de software installatie

Nu heb je die installatie maar ja, hoe zorg je er nu voordat:

 • Het er minder “Moodle-lig” uitziet?
 • Hoe zorg je ervoor dat cursisten er in komen?
 • Hoe maak je een cursus aan? En hoe richt ik die vervolgens in.
 • Maar ook hele praktische zaken zoals: hoe beveilig ik mijn site? Hoe zorg ik dat ik voldoe aan de AVG wetgeving? Hoe zorg ik dat berichten en/of mails gestuurd worden?

Een veel gemaakte fout is dat dit allemaal toch wel simpel moet zijn, maar vergis je niet. Moodle is zo veelzijdig, dat alle opties en instellingen er gemakkelijk voor kunnen zorgen dat je wat over het hoofd ziet óf door het bomen het bos niet meer ziet.

Het ontwikkelen en inrichten van een cursus

Ik denk dat iedereen wel met mij eens kan zijn dat het niet iedereen weg gelegd is om een cursus te ontwikkelen. Echter ben ik ook van mening dat wij niet van een onderwijskundige, content en/of programma maker mogen en kunnen verwachten dat zij op de hoogte zijn van de laatste technieken en mogelijkheden die erbij helpen. Het zal dan ook een samenspel zijn tussen deze krachtvelden om zo te zorgen dat je cursisten het maximale leerrendement kunnen halen.

Het aanbieden van je cursus

Ondanks dat we hier niet altijd bij stil staan, vereisen deze punten ook vaardigheden die niet iedereen bezit. Je bent niet alleen bezig met de marketing (verkoop) kant van het verhaal, maar ook het proces rondom het zorgen dat je cursisten goed in de omgeving komt.

Daarnaast vanuit de organisatie gezien -of je nu een onderwijsinstelling bent of commercieel cursussen verkoopt – wil je natuurlijk hebben dat jouw leeromgeving aansluit bij je bedrijfsprocessen.

Je hebt me overtuigt een leeromgeving komt er niet vanzelf.

Ja, er komt zeker wel het een en ander bij kijken. Gelukkig hoef je er niet helemaal alleen voor te staan. Er zijn diverse partijen die je erbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan.

De community en Moodle zelf

Moodle.org is de voornaamste plek waar je veel informatie/documentatie kunt vinden over het gebruik van Moodle. Daarnaast kun je met een account toegang krijgen tot diverse Moodle fora waar je vragen kunt stellen, en de community voor je klaar staat om je op weg te helpen.

Hoewel veel in het Engels gebeurd, is er ook een actieve Nederlandstalige community.

Hosting via MoodleCloud

Met Moodlecloud werk je direct samen met de makers van Moodle. In slechts een aantal minuten heb je een gratis moodle site tot je beschikking die je kunt  opschalen als je meer nodig hebt.

Zij regelen voor je het hele beheer en onderhoud gedeelte van de server tot het onderhouden van de software.

Zo kun jij bezig zijn met het ontwikkelen, inrichten en aanbieden van je cursussen. Hou er wel rekening mee dat je bij MoodleCloud alleen toegang hebt tot de functies die zij voor je beschikbaar stellen. In wezen is dat de standaard Moodle installatie, zonder uitbreidingsmogelijkheden in de vorm van maatwerk plugins.

Moodle partners

Een Moodle partner is een partij die op basis van een aantal criteria en eisen toestemming gekregen hebben van Moodle Hoofdkantoor om Moodle diensten aan te bieden. In ruil voor deze toestemming moeten zijn een vaak een percentage van hun omzet afstaan aan het Moodle project.

Deze dienstverlening bestaat meestal uit meerdere onderdelen, denk aan hosting in combinatie met consultancy en trainingen. De dienstverlening is veelal aangepast op de behoeftes van jouw organisatie.

In Nederland hebben we 3 Moodle partners:

Overige partijen..

Zowel binnen Nederland als in het buitenland zijn er onafhankelijke partijen die zich bezig houden met Moodle. Vaak zijn ze té klein om als Moodle Partner gekwalificeerd te worden. Waardoor hun bijdrage aan het Moodle project vaak meer van praktische aard zijn. Denk aan hulp op fora, vertalen van Moodle, lid van de MUA, onderhouden en ontwikkelen van community plugins.

Een van deze partijen is bijvoorbeeld mijn eigen organisatie.Als je wil weten waar ik jouw bij kan helpen. Klik dan hier

Moodle als LTI Provider

Maak je Moodle cursus toegankelijk voor andere LMS systemen met de LTI Provider functies.

Een aantal jaren geleden zou iedereen nog geroepen hebben dat je het beste een SCORM pakket kunt gebruiken om je leer content toegankelijk te maken voor andere LMS systemen.

Maar steeds meer organisaties komen er achter dat er een goedkopere oplossing is. Een oplossing die wellicht niet helemaal nieuw is, maar wel ideaal voor partijen die Moodle functies gebruiken om een cursus op te bouwen.

Waar staat LTI nu voor, en wat kan ik ermee?

LTI staat voor Learning Tools Interoperability en wat je hiermee feitelijk kan doen is content die je hebt staan in je Moodle leeromgeving, publiceren in een ander LMS systeem.

Okay maar dan heb ik zeker Single Sign On nodig?

Nee, want dat is juist het mooie van LTI Provider. Deze functioneert eigenlijk als een Single Sign On, waardoor de cursisten die in het andere LMS systeem staan (de LTI consumer) direct toegang hebben tot de content in de andere omgeving.

Daarnaast biedt de LTI Provider tool direct de mogelijkheid om een waarde (het behaald cijfer) in Moodle terug te sturen naar de LTI consumer.

Wat moet ik daarvoor doen?  

Voor Moodle 3.1 had je nog een plugin nodig, maar dat is inmiddels verleden tijd. LTI is nu standaard onderdeel van je Moodle installatie. De LTI provider functie bestaat uit 2 plugins; de authenticatie -en aanmeldingsplugin.

Voordat je als docent je content kunt aanbieden, zal de sitebeheerder de plugins voor je moeten instellen. Hoe je dit doet, vind je op het Moodle.org forum – klik hier voor de directe link.

Mijn site is nu ingesteld als LTI Provider en dan?

Wanneer de sitebeheerder alles goed heeft ingesteld, ga je naar je Moodle cursus toe. Via aanmeldingsmethodes kun je vervolgens de methode LTI toevoegen.

Als je gaat instellen, denk dan vooraf goed na over:

 1. Wil ik de hele cursus aanbieden of alleen 1 activiteit?
 2. Wil ik de link alleen toegankelijk maken voor een bepaalde periode óf maximaal aantal gebruikers?
 3. Wil ik dat iemand die de docerende rol heeft in het andere systeem ook binnenkomt als docent of liever anders?

De meesten zullen geen problemen hebben met bovenstaande instellingen, maar wanneer je bij het stukje cijfersynchronisatie komt is het toch wel even van belang om over het volgende na te denken.

Cijfersynchronisatie

Zoals aangegeven stuurt Moodle een waarde terug naar de ontvangende partij. Je kunt kiezen om de waarde altijd terug te sturen óf dit pas te doen bij activiteit en/of cursusvoltooiing. De waarde is altijd een cijfer uit het puntenboeken.

Hierbij moet je dan ook letten op welk cijfer er gestuurd wordt:

 • Wanneer alleen een activiteit via de LTI beschikbaar te stellen, zal bij cijfersynchronisatie alleen de waarde bij de gekozen activiteit gestuurd worden.
 • Wanneer je gekozen hebt om de hele cursus via de LTI beschikbaar te stellen, dan zal bij cijfersynchronisatie het cursustotaal als waarde teruggestuurd worden.

Het is dus belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over:

 • Het moment dat je de waarde wilt sturen.
 • En als je pas synchroniseert op basis van voltooiiingscriteria; wat je eisen zijn.

Wat moet je verder weten over de waarde

 • De waarde wordt altijd gestuurd tussen de 0,0 en 1,0.
  Waarbij 100% gelijk staat aan de waarde 1, en bijvoorbeeld de waarde 10% is gelijk aan 0,10.

  Werk je met schalen? Test dan vooraf goed of de juiste waarde wordt doorgestuurd.
 • Wanneer je een hele cursus publiceert, maar je wil bijvoorbeeld alleen de toets resultaat sturen. Pas dan je puntenboek zo aan dat het eindtotaal alleen dat resultaat geeft dat je wilt.  

De afronding

Voordat je het definitief rond kunt maken, kijk nog even goed naar wat je wilt doen met de aanmeldingen. Moodle heeft de mogelijkheid om de aanmeldingen in een cursus gelijk te trekken zodat het aan -en afmelden automatisch gebeurt.

Tip: Als je géén gebruik maakt van het veld Organisatie, gebruik dit veld dan als een soort van unieke identifier om op profielniveau de klant te kunnen identificeren.

Als je helemaal klaar bent vind je in één overzicht de gegevens die je nodig hebt voor de klant (de LTI consumer) en stuur je ze:

 • De URL
 • Het geheime

Ter afsluiting nog een paar tips

 1. Moodle maakt (op dit moment) géén consumer key aan. Afhankelijk van de LTI instellingen van de klant kan deze hier zelf iets invullen bijvoorbeeld de geheime sleutel.
 2. Voorkom dubbele accounts door voor één klant dezelfde geheime sleutel te gebruiken.
  (Let op: heb je meer de klanten, geef ieder zijn eigen geheime sleutel + LTI link, alleen voor dezelfde klant gebruik je dezelfde geheime sleutel) .
 3. Denk na over je navigatie, en maak eventueel een aparte LTI rol aan om te zorgen dat LTI cursisten niet over je leeromgeving gaan dwalen. Sommige partijen kiezen vanuit praktische oogpunt voor een maatwerk en/of child thema voor speciale LTI cursussen.

Welke versie van LTI ondersteunt Moodle?

Dit is een vraag die wel eens gesteld wordt. Het meest simpele antwoord is dat Moodle de LTI standaard op de voet volgt. Echter is het wel van je Moodle versie afhankelijk hoe bijvoorbeeld met bepaalde informatie omgegaan wordt. Zover bekend ondersteunt Moodle 3.5 LTI 1.0/1.1.,2.0 en vanaf 3.7 ook 1.3.

Moodle LTI provider
Wil je meer weten? Neem dan contact op met LT&C!

H5P in Moodle: hoe zit dit nu?

H5P is één van de populairste Moodle.org plugins. Begrijpelijk, want het biedt ontzettend veel handige functies, daarnaast is het ook nog eens gemakkelijk in gebruik en … gratis.

Want net zoals Moodle is H5P een community gedreven open source softwarepakket. Dat heeft uiteraard z’n voor -en nadelen.

Regelmatig krijg ik vragen over het gebruik van de plugin in Moodle. Dit kan gaan over praktische problemen, de inrichting maar ook of deze activiteit andere functies in Moodle of zelfs e-learning content pakketten zoals Adobe Storyline kan vervangen.

Uiteraard zijn de antwoorden op deze vragen geheel afhankelijk van de doelen die je wilt bereiken. Maar om je toch alvast op weg te helpen vind je hieronder een presentatie, die overigens gemaakt is in de H5P plugin voor WordPress.

In de presentatie ga ik in op:

 • De voor -en nadelen van H5P in Moodle?
 • Wat zijn nu eigenlijk H5P contenttypes?
 • Het beheren -en onderhouden van de plugin in Moodle
 • Extra: handleidingen en handige instructies!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze presentatie? Plaats dan je vraag onder aan deze blog of stuur een mail naar servicedesk@ltnc.nl

Vind je deze blog interessant? Lees dan ook:

Nieuwe contenttypes en meer

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookiesdoor op Accepteren in de banner te klikken
H5P

Avetica Live event 2019: terugblik op

Mijn dag startte al bellend met een klant op de A58 naar Dordrecht. Toch lukte het om 10:00 uur stipt klaar te staan voor het Avetica Live Event in het Van der Valk hotel Dordrecht. Voor mij persoonlijk altijd een leuk moment om iedereen van Avetica weer te zien en te begroeten. Een begroeting die bij sommige deelnemers misschien wel heel amicaal over kan komen, maar goed sommigen ken ik dan ook alweer ruim 7 jaar.

Kennis als een sociaal product

De eerste lezing die ik bijwoonde was de keynote lezing van Fleur Prinsen over Kennis is een sociaal product. Een onderwerp waar je je misschien niet direct iets bij kunt voorstellen.Fleur is lector Digitale Didactiek bij de Hogeschool in Rotterdam en zij heeft heel veel (heel veul!) onderzoek gedaan naar sociaal leren. Gelukkig liet ze zich niet uit het veld slaan door de soms wat tegendraadse techniek. Ze legde duidelijk uit wat de key points zijn van het toepassen van sociaal leren in je programma’s.

Voor diegene die al jaren bezig zijn met het onderwerp klonk het allemaal niet heel onbekend in de oren. Maar deze keynote lezing benadrukte eens te meer dat wanneer je dus met sociaal leren aan de gang gaat het zo ontzettend belangrijk is om na te denken over je strategie. Met daarin als belangrijk aandachtspunt hoe je nu een omgeving creëert waar een lerende zich veilig voelt om sociaal te leren. Door vooraf na te denken over de volgende punten creëer je een dergelijke omgeving:

 • Doelgroep samenstellingen
 • Aanstellen van een moderator
 • Richtlijnen op te zetten over wat kan wel, en wat wordt zeker niet geaccepteerd.
 • Geef informatie over het geven van goed feedback.

Nu klinkt dit je misschien vrij schools in de oren, maar persoonlijk denk ik dat zowel jeugd als ouderen hier de vruchten van kunnen plukken. Als ik alleen al kijk naar hoe juist volwassenen op elkaar kunnen reageren op bijvoorbeeld Social Media, dan lijkt mij dat ook daar de bovenstaande punten ontzettend belangrijk zijn.

Social leren in Moodle

Vanuit de keynote ben ik door gegaan naar de sessie Sociaal leren in Moodle. Het zou zeker geen onderwerp zijn waar ik veel nieuwe dingen zou horen, maar het blijft inspirerend om mijn altijd enthousiaste collega Moodlelaar Virgil  over zijn vak te horen vertellen.

Virgil begon zijn sessie met een kort onderzoekje waarin hij de vraag stelde “Waar zou jij beginnen met sociaal leren in Moodle?”. De uitslag op zichzelf is niet zo zeer verrassend. Maar bracht toch wel het nodige aan gespreksonderwerp naar boven.

Als je het mij persoonlijk vraagt is Chat niet hetgeen dat ik op 2 zet. Maar dat komt meer omdat ik gruwel van de Chat module in Moodle. Qua uiterlijk geeft mij het gevoel dat ik als 16 jarige op Yahoo chatgroeps bezig was of met ICQ.

Maar het is niet dat Moodle stil zit dat betreft, want in Moodle 3.6 hebben we uiteraard het nieuwe Groepsberichtenmodule. Wat voor sommige een uitstekende vervanger kan zijn.

Jammer vond ik het dat de woordenlijst niet op het lijstje stond. Want hoewel de databank zeker een aanrader is, kun je ook met de woordenlijst hele leuke dingen doen.

Gamification… the next level

In deze sessie vertelde twee heren met veel heel enthousiast over hoe zij in combinatie met Moodle maatwerk en Mambo een spel hebben ontwikkeld.

Het is wel de vorm van gamification dat op een heel ander niveau inspeelt op het “spelelement” dan de meeste op dit moment in Moodle bezig zijn.

Voor diegene die deze kant op willen, gaf deze sessie je een goed beeld over hoe flexible Moodle is en hoe je het meest uit een systeem kan halen door de beste van werelden te koppelen!

De Blendcirkel

Na een heerlijk lunchbuffet, ging we over naar het laatste deel van het programma. Maar ja, niet zonder even te luisteren naar Isabelle Langeveld over De Blendcirkel .

Voor diegene die nog niet bekend zijn met Isabelle, is het goed te weten dat ze voor periode onderdeel is geweest van het bestuur van NedMoove. Zij is zeer bevlogen in het ontwikkelen van Blended learning.

Dat maakt het ook dat ik eerlijk gezegd van mening dat ik onvoldoende woorden heb om haar visie goed neer te zetten. Ik kan alleen zeggen dat haar manier om de groep mee te nemen in de visie met als voorbeeld de wereld van Fransien Roovers van de Metris Groep een leuke en inspirerende ervaring was. Als groep hebben we door 8 ontwerpbesluiten te nemen een training opzet ontwikkeld, waarmee Fransien haar deelnemer kan leren vogelgeluiden te herkennen in de tuin.

Wil je meer weten over de Blendcirkel óf Isabelle? Op haar LinkedIn profiel vind je de PDF Download en via slideshare kun je de presentatie bekijken.

Hoe effectief zijn jouw leertrajecten?

Met deze vraag sloot Jeroen Krouwels innovatie manager van Noordhoff Health de dag af.

Of eigenlijk daagde hij je uit om na te denken of jij al bezig bent met het aanpassen van je onderwijsconcept. Want voordat je het weet wordt je ingehaald door de technologie.

Het is namelijk niet meer de vraag wanneer technologie de overhand gaat krijgen in de manieren waarop we leren. Maar eerder de vragen:

 • Wat voor technieken kunnen we nog verwachten?
 • Hoe kunnen we de technieken van nu, maar ook nog wat gaat komen toepassen in leerconcepten?
 • Hoe beïnvloeden deze technieken het wat, waar, wanneer en hoe van het leren?

Uiteraard zijn er sommige van ons die af zullen vragen of het zo’n vaart zal lopen, maar er zijn voldoende voorbeelden in andere sectoren die je waarschuwen voor hetgeen wat gaat komen. En is zijn verhaal dus erg duidelijk: wil je als docent, trainer, coach blijven staan, dan zal je visie op onderwijs moet herdefiniëren.

Er was natuurlijk ook de vraag of de klassikale docent ooit vervangen zou kunnen worden door bijvoorbeeld een robot. Maar misschien is dat niet meer de vraag of het ooit gaat gebeuren, maar eerder wanneer.

Nu al gebeurd kenniswerving meer en meer met behulp van het internet. Er zijn apps waarmee je een muziekinstrument kunnen leren. Het oefenen van ingewikkelde operaties gebeurd steeds vaker in virtuele omgevingen. Dit geldt zelfs voor het inleven in situaties van patiënte.

Dus ja, waarom zou het niet mogelijk zijn dat er een AI ontwikkeld wordt die jouw rol als docent in de klas zou kunnen vervangen??

Als je als docent bij wilt blijven zegt Jeroen kortweg dat er een kritische verandering nodig is in het traditionele “onderwijsparadigma”.

Van vooraf bedachte opleidingsprogramma’s naar activeren, faciliteren en inzichtelijk maken van leeractiviteiten en -uitkomst van mensen in hun werk/studie/ontwikkeling.

Tja, dat is mooi denk je dan. Maar hoe doe je dat dan? Jeroen gaf tijdens de keynote daarvoor 7 aanbevelingen:

 1. Meet de leervoorkeuren van je doelgroep voordat je begint met ontwerpen
 2. Bekijk waar en wanneer mensen wát nodig hebben om effectief te leren
 3. Ga uit van echte leerbehoeften i.p.v. het curriculum van de experts
 4. Denk vanuit (organisatorische) vraagstukken in plaats van onderwijs leerdoelen
 5. Denk na over de vraag: Moet ik opleiden of performance op de werkplek verbeteren?
 6. Ontwerp de inhoud vanuit de 3 leerlijnen: Theorie – Praktijk – Persoonlijke ontwikkeling
 7. Meet niet alleen kennis en vaardigheden, maar vooral de impact: is het succesvol?

Afsluiter

Jeetje wat een informatie op zo’n dag!
Heel wat stof om over na te denken, want hoe ga je dit allemaal als functioneel beheerder faciliteren en regelen.

Hoe dan ook: ik dank Avetica – en met name Arnout – dat ik er dit jaar ook weer bij mocht zijn.

Een zeer geslaagd event én op naar volgend jaar zou ik zeggen!