Functioneel Beheerder en Adviseur Moodle

LT&C als Functioneel Beheerder en Adviseur voor Moodle

Met de installatie van Moodle software ben je er nog niet. Veel organisaties zijn zich daar bij de keuze voor hun leermanagementsysteem niet van bewust, merk ik bij veel klanten. Als de installatie staat, begint het inrichten van de omgeving en komt er leercontent op. In alle drukte vergeet je al snel om bezig te zijn met vragen zoals:

 1. Welke invloed heeft deze keuze op het organiseren en administreren van leren?
 2. Is mijn leeromgeving een veilige omgeving? En zo ja, op basis waarvan weet ik dit? Zo nee, wat doe ik eraan?
 3. Waar kan mijn organisatie terecht bij vragen van lerenden en/of docerenden?
 4. Hoe zorg ik ervoor dat mijn installatie bijblijft met de laatste software- en veiligheidsupdates? En hoe waarborg ik dat mijn organisatie hier in bijblijft?

Als geen ander begrijp ik dat het té veel gevraagd is van medewerkers om deze vragen te beantwoorden zonder specifieke kennis van Moodle of een opleiding daarin. Natuurlijk kun je als organisatie een specialist in dienst nemen, maar dat heeft z’n eigen voor- en nadelen.

Wat neemt LT&C je organisatie uit handen?

LT&C neemt je uit handen wat jij graag uit handen wilt geven. De mogelijkheden omvatten ondersteuning in alle fases van de toepassing van Moodle in je organisatie:

 • Schrijven van het functioneel ontwerp als je maatwerk wilt ontwikkelen
 • Begeleiden van de installatie en die up to date houden, met updates en upgrades
 • Aanpassingen doen in de leeromgeving voor bijvoorbeeld taal, rechten en rollen of authenticatiemethodes
 • Implementatie van standaard Moodle modules en/of (community) plug-ins
 • Accountbeleid (aanmelden en opschonen van gebruikers) uitvoeren, volgens afspraken met de organisatie
 • Leercontent in Moodle zetten
 • Kennis actueel houden van standaard opties, op handen zijnde veranderingen en mogelijkheden die de Moodle-community biedt; en die kennis volledig ter beschikking stellen aan de organisatie
 • Betrokken zijn en adviseren bij het hele organisatie- en administratieproces
 • Instructies en training geven (daarbij streef ik ernaar dat de organisatie groeit naar zelfstandigheid)
 • Helpdeskfunctie: beantwoorden van vragen vanuit de organisatie, docerenden en lerenden
 • Servicedeskfunctie: waar nodig oplossen van vragen vanuit de organisatie, docerenden en lerenden
 • Adviesfunctie voor aanvullende mogelijkheden, leercontent inrichten, leeromgeving doorontwikkelen
 • Documentatie bijhouden

Implementatie en ontwikkeling van functionaliteiten

In het werken met een Moodle leeromgeving hanteer ik de 80-20 regeling. Ik ga ervan uit dat de keuze voor Moodle niet alleen gemaakt is op basis van het feit dat er géén licentiekosten aan Moodle verbonden zijn, maar ook dat minimaal 80% van de functionaliteiten voldoen aan de wensen, behoeftes en eisen van de organisatie. De overige maximaal 20% zal buiten de standaardmogelijkheden opgevuld moeten worden. Vanuit LT&C hanteer ik daarin een driestapsbeleid:

 1. Eerst ga ik met je kijken of de onvervulde behoeften vervuld kunnen worden met behulp van community plug-ins.
 2. Voldoen deze niet of maar gedeeltelijk, dan ga ik voor je kijken of het opgelost kan worden met het toepassen van maatwerk op de plug-ins. Ik doe dus géén core-hacks en raad ook sterk af om die wel toe te passen.
 3. Mocht maatwerk geen oplossing bieden of ook maar deels, dan ga ik met je kijken welke aanpassingen er nodig zijn in het werkproces van de organisatie om toch het doel te bereiken.

Implementatie van standaard en community functies

moodle_specialistVoordat ik overga tot een implementatie, vindt er altijd eerst een gesprek met de organisatie plaats. In dit gesprek geef ik aan welke doelen/wensen behaald kunnen worden en wat hiervoor nodig is. De organisatie kan op dat moment besluiten om te gaan implementeren of, als ze daar aanleiding toe ziet, om verder te kijken.

Wanneer de doelen behaald kunnen worden met Moodle, dan mag je van mij verwachten dat:

 • de juiste instellingen aanstaan op siteniveau
 • dat er documentatie aanwezig is voor de organisatie zelf over de instellingen
 • indien gewenst: instructie (op papier, video, klassikaal) over hoe de functie toegepast kan worden

Wordt maar een deel van de doelen behaald dan ga ik kijken of:

 • maatwerk nodig is
 • een aanpassing in het werkproces voldoende is om het doel toch te bereiken
 • andere technieken buiten Moodle overwogen moeten worden

De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het informeren van de organisatie over genomen beslissingen.

Ontwikkelen van maatwerk door LT&C

Voor de ontwikkeling van maatwerk door LT&C val ik altijd terug op mijn netwerk dat bestaat uit gespecialiseerde Moodle-ontwikkelaars. Het kan hier gaan om :

 • een ontwikkelaar uit de Moodle community
 • een gespecialiseerde Moodle software-aanbieder

Wanneer het aankomt op het ontwikkelen van maatwerk hanteert LT&C een vast proces van:

 • onderzoek (in kaart brengen van wensen, overleg met ontwikkelaar)
 • functioneel ontwerp (uitschrijven van wensen en technische functies)
 • offerte
 • ontwikkeling
 • testen
 • debugging en vertaling
 • oplevering (installatie op uw eigen Moodle-omgeving)
 • facturering
 • support