Deze website https://ltnc.nl (de “ Website”) is eigendom van Lesterhuis Training & Consultancy (hierna te noemen “ LTNC”). LT&C is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61367613.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website

LTNC behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling hiervan te doen.

LTNC besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

LTNC is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jouw en LTNC tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

LTNC is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website of inhoud van de Website welke afkomstig is van derden. LTNC is tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is LTNC niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. LTNC aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij LTNC voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LTNC is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Juridische kennisgeving

LT&C is een gecertificeerd Moodle Partner. De officiële Moodle-HQ website is te vinden op https://moodle.com

De naam Moodle en verwante namen, merken, emblemen en afbeeldingen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Moodle Pty Ltd of gerelateerde dochterondernemingen.

Een deel van onze diensten maakt gebruik van BigBlueButton, dit is niet onderschreven of gecertificeerd door BigBlueButton Inc. BigBlueButton en het BigBlueButton-logo zijn handelsmerken van BigBlueButton Inc.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt je contact opnemen met LTNC via ons contactformulier.