In september 2021 verscheen er een artikel van Moodle Hoofdkantoor op hun site “Why Moodle is committed to Open Source”.

Open Source Moodle LMS

Iedereen die zich een beetje verdiept heeft in Moodle als Open Source, weet inmiddels dat de visie van oprichter en CEO Martin Dougiamas was om onderwijzers over de gehele wereld de mogelijkheid te bieden om zelf kwalitatief goede content te maken.

Door dit te doen met de vier open source vrijheden in gedachten, zorgde Martin ervoor dat ontwikkelaars, onderwijzers en organisaties de mogelijkheid kregen om naast hun kennis ook wijzigingen en aanpassingen te delen.

Inmiddels zijn we alweer 19 jaar verder en wordt Moodle wereldwijd gebruikt door miljoenen gebruikers. Het belangrijkste Moodle LMS is nog steeds open source. Inmiddels zijn ook andere open Source projecten rondom Moodle ontstaan. Denk hierbij aan de Moodle APP en MoodleNet.

Naast een stukje geschiedenis, gaat dit artikel uiteraard ook in op de voordelen van Open Source software. Bijvoorbeeld: mocht er een ‘doomscenario’ ontstaan dat Moodle Hoofdkantoor, waar een team van ontwikkelaars dagelijks bezig is met de Moodle code, ophouden te bestaan. Dan zou – theoretisch – de brede Moodle community het helemaal over kunnen nemen.

In deze blog ga ik in op twee aspecten van Moodle als Open Source LMS en waarom ik ervoor kies.

Open Source: Betrouwbaar en veilig?

Wanneer ik met organisaties in gesprek ben die Moodle willen gebruiken voor hun Leercontent, gaat het uiteraard over de voordelen van Open Source. Daarbij wordt uiteraard de vraag gesteld ‘hoe betrouwbaar en veilig is het nu eigenlijk?’.

Het pluspunt van Open Source is dat iedereen de broncode kan downloaden en aanpassen naar eigen inzicht. Het tegenargument maakt het ook: of je het hierdoor dan niet extra makkelijk maakt voor hackers?

Dat laatste kan ik niet bevestigen of ontkennen. Als iemand kwaad wilt, zal hij of zij altijd opzoek gaan naar zwaktes. En het lijkt dan ook logisch om te beginnen bij de bron code.

Maar er zijn natuurlijk nog tig andere factoren die een rol spelen, denk bijvoorbeeld aan de partij waar je omgeving host en de manier waarop zij de veiligheid borgen. Maar ook het beheren aan de voorkant kan een factor zijn, denk aan je wachtwoordbeleid, aantal sitebeheerders of managers etc.

Als het gaat om de bron code van Moodle LMS, dan is het goed om te weten dat de standaard code van Moodle continu gemonitord wordt. Er is een team dat zich enkel bezighoudt met het oplossen van eventuele bugs en veiligheidsissues. Daarnaast -en dat is het grote voordeel van Open Source – is de brede community er ook op zijn eigen manier mee bezig.

Als iemand een probleem vindt in Moodle, dan kan hij of zij dit melden aan Moodle Hoofdkantoor. Dit verloopt allemaal aan de hand van een weldoorgedachte procedure, waardoor de impact van bugs en issues zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd.

Mijn visie is dan ook: Open of Closed software – er is nooit een optimale garantie dat er niet een “achterdeurtje” te vinden is. Maar als je Moodle LMS bij een betrouwbare partij host en een goeie beheerder erop heb zitten. Dan is juist Open Source software veelal veiliger dan menig andere software. Ben je namelijk niet tevreden? Dan kun je het hele pakketje “oppakken” en migreren naar een andere partij, zonder verlies van data!

Open Source: Flexibel en mogelijkheid tot maatwerk

In het artikel wordt ook aangegeven dat de flexibiliteit en mogelijkheid tot maatwerk een van de grote voordelen is van OpenSource software.

Toch schuilt hier in mijn visie ook een gevaar in. Als organisatie vertrouw jij er uiteraard blindelings op dat Moodle LMS gaan doen wat ze je beloofd hebben. Omdat het zo makkelijk is om de software te downloaden, zijn er genoeg organisaties die Moodle LMS zelf zijn gaan hosten en/of intern gaan beheren.

Hoewel dit zeker een betrouwbare hosting en beheer kan zijn, schuilt hier het gevaar dat de interne organisatie. Weten zij voldoende over hoe je Moodle beheert? Losse ze problemen en/of vragen op aan de hand van gedegen informatie over Moodle gebruik, of gaan ze simpelweg aan de code zijn gaan knutselen om aan de wensen van de organisatie te voldoen?

Zeker het laatste – het zelf gaan knutselen aan de code – kan je Moodle LMS omgeving is ineens niet meer zo veilig als jij dacht! Of juist veel duurder, doordat het updaten en upgraden van de software een dusdanig kostenplaatje met zich meebrengt, dat het maar vooruitgeschoven wordt.

Mijn visie is dan ook dat je organisatie die beginnen met Moodle LMS in het begin voor zichzelf moeten beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door iemand bij je organisatie te trekken, die de nodige ervaring heeft met Moodle en weet wat erbij komt kijken. Een investering die je met gemak terug gaat verdienen!

Waarom kies ik zelf voor Moodle Open Source?

Allereerst alleen al vanwege de samenwerking en betrokkenheid van de Moodle Community. Een gemeenschap waar ik mezelf persoonlijk welkom voel, en graag mee samenwerk.

Daarnaast ben ben ik van mening dat dankzij de inspanning van Moodle hoofdkantoor en de Moodle community je als organisatie kiest voor een duurzame, betrouwbare en veilige oplossing. En dat je met gebruik van Moodle Open Source LMS, ik als organisatie volledige controle heb over mijn eigen data.

Uiteindelijk is Moodle LMS een ideale oplossing voor organisaties die zich willen richten op het aanbieden van leercontent. Inclusief de ontelbare mogelijkheid om je eigen leercontent te ontwikkelen!

LT&C inspireert, adviseert en ondersteunt organisaties bij het implementeren en gebruiken van Moodle LMS. Klik hier om het volledige artikel “Why Moodle is committed top OpenSource” van Moodle Hoofdkantoor te lezen.