Vanaf januari 2022 zullen Moodle™ plugins die onderdeel uitmaken van het LTNC Plugin Beheer Abonnement én ontwikkelt zijn door LTNC worden beschikbaar gesteld als Freeware software.

De LTNC Plugin Beheer Abonnement is in leven geroepen om klanten garantie te bieden in het beheer, onderhoud en Nederlandstalige documentatie.

Als organisatie betreuren wij dat we om deze garantie te kunnen blijven bieden, we deze stap hebben moeten nemen om onszelf én klanten te beschermen. Echter hopen wij met deze overeenkomst een juiste balans te vinden tussen het beschermen van het intellectueel eigendom vs de Open Source community.

LTNC Plugin Software Licentie Overeenkomst Engels

LTNC Plugin Software Licence
This is a legal agreement between you as an user and Lesterhuis Training & Consultancy covering your use of Moodle™ plugins developed and maintained by LTNC Plugin subscription (the “software). See our subcription page for an overview over Moodle™ plugins.

  1. The software is provided as freeware, but only for use of Moodle learning environment known by LTNC.
  2. The software is owned by Lesterhuis Training & Consultancy and is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the Software like any other copyrighted material.
  3. You may not distribute, rent, sub-license or otherwise make available to others the Software or documentation or copies thereof, except as expressly permitted in this License without prior written consent from Lesterhuis Training & Consultancy. In the case of an authorized transfer, the transferee must agree to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.
  4. You may not remove any proprietary notices, labels, or trademarks on the Software or documentation. You may not modify, de-compile, disassemble, or reverse engineer the Software.
  5. Limited warranty: The software and documentation are “as is” without any warranty as to their performance, merchantability or fitness for any particular purpose. The licensee assumes the entire risk as to the quality and performance of the software. In no event shall Lesterhuis Training & Consultancy or anyone else who has been involved in the creation, development, production, or delivery of this software be liable for any direct, incidental or consequential damages, such as, but not limited to, loss of anticipated profits, benefits, use, or data resulting from the use of this software, or arising out of any breach of warranty.

Copyright (C) 2022 by Gemma Lesterhuis, Lesterhuis Training & Consultancy, Leende, The Netherlands.


LTNC Plugin Licentie Software overeenkomst Nederlandstalig

LTNC Plugin licentie Software Overeenkomst

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u als gebruiker en Lesterhuis Training & Consultancy met betrekking tot uw gebruik plugins uit het LTNC Plugin Beheer Abonnement (de “software”). Voor een overzicht van deze plugins verwijzen wij graag naar onze plugin Beheer Abonnement pagina.

  1. De software wordt als freeware ter beschikking gesteld, maar alleen voor gebruik van de door LTNC bekende Moodle leeromgeving.
  2. De software is eigendom van Lesterhuis Training & Consultancy en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u de Software behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  3. U mag de Software of documentatie of kopieën daarvan niet verspreiden, verhuren, in sublicentie geven of anderszins beschikbaar stellen aan anderen, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze licentie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lesterhuis Training & Consultancy. In het geval van een toegestane overdracht moet de verkrijger ermee instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.
  4. U mag geen eigendomskennisgevingen, labels of handelsmerken op de Software of documentatie verwijderen. U mag de Software niet wijzigen, de-compileren, disassembleren of reverse-engineeren.
  5. Beperkte garantie: De software en documentatie zijn “as is” zonder enige garantie met betrekking tot hun prestaties, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouder aanvaardt het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van de software. In geen geval zal Lesterhuis Training & Consultancy of iemand anders die betrokken is geweest bij de creatie, ontwikkeling, productie of levering van deze software aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van verwachte winst, voordelen, gebruik of gegevens die voortvloeien uit het gebruik van deze software, of die het gevolg zijn van een inbreuk op de garantie.

Copyright (C) 2022 by Gemma Lesterhuis, Lesterhuis Training & Consultancy, Leende, Nederland.